Loading... (0%)

Predstavitveni video

Obvestila

  • Plan prireditev za mesec november 2018

                 Dan:   Dogodek:  Lokacija:   1. TOREK 06.11.2018 OB 16.00   BRALNA URICA Z LIDIJO   DNEVNI CENTER   2. ČETRTEK 08.11.2018 OB 9.30   DRUŽENJE Z OTROCI IZ VRTCA MALI GROF   DNEVNI CENTER   3. ČETRTEK 08.11.2018 OB 9.30   BRANJE PRAVLJICE Z OTROCI IZ VRTCA PREVRAT   GINKO   4. PETEK…
  • JAVNO NAROČILO, DOBAVA ŽIVIL V OBDOBJU 2019-2020, PO ODPRTEM POSTOPKU

     navodila ponudnikom za pripravo ponudbe,  obrazec – predračun – popravljen, 31.10.2018,  obrazec – finančno zavarovanje za resnost ponudbe,  obrazec – izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti,  obrazec – izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje,  obrazec – okvirni sporazum,  obrazec – ponudba,  obrazec – pooblastilo za pridobitev podatkov,  obrazec – soglasje podizvajalca,  pogoji in zahteve glede kakovosti blaga…
  • Lambrechtov glas, št. 16

    LAMBRECHTOV GLAS 2016 str 1-60 w koncna