Loading... (0%)

Predstavitveni video

Obvestila

  • PLAN PRIREDITEV ZA DECEMBER 2018

                 Dan:   Dogodek:  Lokacija:   1. SOBOTA 01.12.2018 OB 9.00 MOLITEV FATIMSKI MARIJI (g. Ratej in g. Leskovar, Zreče) DOMSKA KAPELICA   2. TOREK 04.12.2018 OB 10.00 PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI STANOVALCEV ROJENIH NOVEMBRA IN DECEMBRA (Eva, Tamara)  JEDILNICA   3. TOREK 04.12.2018 OB 16.00  OBISK KUŽKOV (Kinološko društvo Zreče) (Eva)  CELOTEN DOM   4….
  • JAVNO NAROČILO, DOBAVA ŽIVIL V OBDOBJU 2019-2020, PO ODPRTEM POSTOPKU

     navodila ponudnikom za pripravo ponudbe,  obrazec – predračun – popravljen, 31.10.2018,  obrazec – finančno zavarovanje za resnost ponudbe,  obrazec – izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti,  obrazec – izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje,  obrazec – okvirni sporazum,  obrazec – ponudba,  obrazec – pooblastilo za pridobitev podatkov,  obrazec – soglasje podizvajalca,  pogoji in zahteve glede kakovosti blaga…
  • Lambrechtov glas, št. 16

    LAMBRECHTOV GLAS 2016 str 1-60 w koncna