Loading... (0%)

Predstavitveni video

Obvestila

  • PLAN PRIREDITEV ZA MESEC JANUAR 2019

                 Dan:   Dogodek:  Lokacija:   1. ČETRTEK 03.01.2019 OB 8.30   OBISK SPLOŠNE KNJIŽNICE   DOMSKA   KNJIŽNICA   2. PETEK 04.01.2019 OB 10.00   SVETA MAŠA za pok. GOLOB Angelco       JEDILNICA   3. TOREK 08.01.2019 OB 16.00   LITERARNA URICA Z LIDIJO   DNEVNI CENTER   4. ČETRTEK 10.01.2019 OB 9.30 BRANJE…
  • Sklep: Javno naročilo, Dobava živil v obdobju 2019-2020

    Javno naročilo, Dobava živil v obdobju 2019-2020… Pod zap.št. 13 z besedilom: Sklep o oddaji javnega naročila »Živila 2019-2020«, objava na portalu javnih naročil 19.12.2018 Javno naročilo: http://www.lambrechtov-dom.si/javno-narocilo-dobava-zivil-v-obdobju-2019-2020-po-odprtem-postopku/
  • JAVNO NAROČILO, DOBAVA ŽIVIL V OBDOBJU 2019-2020, PO ODPRTEM POSTOPKU

     navodila ponudnikom za pripravo ponudbe,  obrazec – predračun – popravljen, 31.10.2018,  obrazec – finančno zavarovanje za resnost ponudbe,  obrazec – izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti,  obrazec – izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje,  obrazec – okvirni sporazum,  obrazec – ponudba,  obrazec – pooblastilo za pridobitev podatkov,  obrazec – soglasje podizvajalca,  pogoji in zahteve glede kakovosti blaga…