Loading... (0%)

JAVNO NAROČILO, DOBAVA ŽIVIL V OBDOBJU 2019-2020, PO ODPRTEM POSTOPKU

11 oktobra 2018

 navodila ponudnikom za pripravo ponudbe,  obrazec – predračun – popravljen, 31.10.2018,  obrazec – finančno zavarovanje za resnost ponudbe,  obrazec – izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti,  obrazec – izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje,  obrazec – okvirni sporazum,  obrazec – ponudba,  obrazec – pooblastilo za pridobitev podatkov,  obrazec – soglasje podizvajalca,  pogoji in zahteve glede kakovosti blaga…

Javni razpis Živila 2017 – 2018

24 oktobra 2016

Razpisna dokumentacija rd-zivila-2017-2018 ESPD Obrazec  espd-zivila-2017-2018 Sklopi 1-zelenjava-sadje-strocnice-orescki-2017-2018 2-meso-in-mesni-izdelki-2017-2018 3-perutnina-in-perutninski-izdelki-2017-2018 4-splosno-prehrambeno-blago-2017-2018 5-jajca-2017-2018 6-kruh-in-pekovski-izdelki-2017-2018 7-mleko-in-mlecni-izdelki-2017-2018 8-zmrznjena-zelenjava-in-sadje-2017-2018 9-ribe-in-morski-sadezi-2017-2018 10-zmrznjene-gotove-jedi-2017-2018 11-zita-kase-kosmici-in-mlevski-izdelki-2017-2018 12-testenine-in-testeninski-izdelki-2017-2018 13-sokovi-nektarji-in-sirupi-2017-2018  Sklep o oddaji naročila sklep-o-oddaji-narocila-zivila-2017-2018

Javno naročilo gradenj po odprtem postopku

05 julija 2016

Javno naročilo gradenj po odprtem postopku, IZVEDBA GOI DEL, ENERGETSKA SANACIJA TER NABAVA, DOBAVA IN VGRADNJA OPREME ZA REKONSTRUKCIJO MANSARDNIH PROSTOROV NA STAREM OBJEKTU LAMBRECHTOVEGA DOMA, PRENOVA SESTRSKEGA KLICA IN RUŠITEV OBJEKTA NA SOSEDNJI PARCELI Sklep o oddaji javnega naročila Razpisna dokumentacija: RD LAMBRECHTOV DOM 2016 julij ESPD: ESPD.xml Popis del junij 16 ARHITEKTURA LD…

Javno naročilo “Izvedba GOI del, energetska sanacija ter nabava, dobava in vgradnja opreme za rekonstrukcijo mansardnih prostorov na starem objektu Lambrechtovega doma”

04 marca 2016

  Lambrechtov dom, Slovenske Konjice, kot naročnik objavlja javni razpis za javno naročilo gradnje po odprtem postopku »Izvedba GOI del, energetska sanacija ter nabava, dobava in vgradnja opreme za rekonstrukcijo mansardnih prostorov na starem objektu Lambrechtovega doma«. Rok za predložitev ponudb: 4.4.2016 do 10:00 ure. Oznaka naročila na Portalu JN je JN1531/2016.   Razpisna dokumentacija…

SKLEP O DELNI ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

28 maja 2015

Naročnik Lambrechtov dom, Slovenske Konjice v postopku javnega naročila male vrednosti z naslovom »Sanitetni in medicinsko potrošni material«, št. NMV-BS-1/2015, objava obvestila o javnem naročilu na portalu javnih naročil z oznako NMV1560/2015 dne 24.3.2015, objava prve spremembe dne 26.3.2015, objava druge spremembe z oznako NMV1683/2015 dne 31.3.2015,  objava razpisne dokumentacije na spletni strani naročnika dne…

POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI: DOBAVA SANITETNEGA IN MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA

25 marca 2015

Razpisna dokumentacija za POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI: DOBAVA SANITETNEGA IN MEDICINSKO POTROŠNEGA MATERIALA Razisna dokumentacija sanitetni material (pdf dokument, word dokument) Ponudbeni predračun (pdf dokument, word dokument) Sprememba: 30.3.2015 Sprememba v razpisni dokumentaciji. Dokument spremembe (pdf dokument, word dokument) Za odpiranje pdf datotek potrebujete ustrezno programsko opremo. Na voljo je zastonj program Foxit Reader.