Loading... (0%)

Ceniki

  • CENIK – POMOČ DRUŽINI NA DOMU – OBČINA SLOVENSKE KONJICE

Cenik pomoč na domu Slovenske Konjice

  • CENIK – SOCIALNO VARSTVENE STORITVE

Cenik socialno varstvenih storitev 2017

  • CENIK – DODATNE STORITVE

Cenik Dodatne storitve

  • CENIK – HLAČNE PREDLOGE

Cenik Enteralna prehrana-hlačne predloge

  • CENIK – DNEVNO VARSTVO

Cenik dnevnega varstva

  • CENIK – POMOČ DRUŽINI NA DOMU – OBČINA ZREČE

Cenik pomoč na domu Zreče

  • CENIK – POMOČ DRUŽINI NA DOMU – OBČINA VITANJE

Cenik pomoč na domu Vitanje

  • CENIK – FIZIOTERAPEVTSKE STORITEV

Cenik fizioterapevtskih storitev 2017

  • CENIK KAVARNE

Cenik kavarne 2017