Loading... (0%)

.

Izboljšanje obstoječega stanja in odprava pomanjkljivosti na objektu Lambrechtov dom ,Slovenske konjice, JN-G-01/2013

24 julija 2014

12.11.2013 NAROČNIK: LAMBRECHTOV DOM, SLOVENSKE KONJICE ŠOLSKA UL. 4 3210 SLOVENSKE KONJICE OBJEKT: LAMBRECHTOV DOM, SLOVENSKE KONJICE PREDMET JAVNEGA NAROČILA: IZBOLJŠANJE OBSTOJEČEGA STANJA IN ODPRAVA POMANJKLJIVOSTI NA OBJEKTU LAMBRECHTOV DOM, SLOVENSKE KONJICE v obsegu naslednjih del:  strojno in elektro instalacijska dela,  pomožna gradbena in obrtniška dela. POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE: Naročnik vabi ponudnike,…

Dopolnitev razpisne dokumentacije – Izboljšanje obstoječega stanja in odprava pomanjkljivosti…

24 julija 2014

15.11.2013 Lambrechtov dom Slovenske Konjice Številka: JN-G-01/2013 Datum: 15.11.2013 DOPOLNITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE Naročnik: Lambrechtov dom Slovenske Konjice Šolska ulica 4 3210 Slovenske Konjice Naročilo: IZBOLJŠANJE OBSTOJEČEGA STANJA IN ODPRAVA POMANJKLJIVOSTI NA OBJEKTU LAMBRECHTOV DOM, SLOVENSKE KONJICE Kratek opis naročila ali nabave: ODPRAVA POMANJKLJIVOSTI Oznaka javnega naročila: JN-G-01/2013 Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: Postopek zbiranja…

Dopolnitev razpisne dokumentacije JN-G-01/2013 – Izboljšanje obstoječega stanja in odprava pomanjkljivosti… Sprememba razpisne dokumentacije

24 julija 2014

21.11.2013 SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE Naročnik: Lambrechtov dom Slovenske Konjice Šolska ulica 4 3210 Slovenske Konjice Naročilo: IZBOLJŠANJE OBSTOJEČEGA STANJA IN ODPRAVA POMANJKLJIVOSTI NA OBJEKTU LAMBRECHTOV DOM, SLOVENSKE KONJICE Kratek opis naročila ali nabave: ODPRAVA POMANJKLJIVOSTI Oznaka javnega naročila: JN-G-01/2013 Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi Javni razpis – objava…

Sklep o zavrnitvi vseh ponudb

23 julija 2014

17.03.2014 Številka: JN-G-01/2013 Datum: 5.2.2014 Na podlagi določb 80. člena Zakona o javnem naročanju –ZJN-2-UPB5 (Uradni list RS, št. 12/2013) in Poročila strokovne komisije o pregledu ponudb z dne 4.2.2014 izdajamo SKLEP O ZAVRNITVI VSEH PONUDB v postopku javnega naročila: »IZBOLJŠANJE OBSTOJEČEGA STANJA IN ODPRAVA POMANJKLJIVOSTI NA OBJEKTU LAMBRECHTOV DOM, SLOVENSKE KONJICE« objava obvestila o…