Loading... (0%)

.

Odločitev o oddaji naročila ponudnikom za javno naročilo: IZBOLJŠANJE OBSTOJEČEGA STANJA IN ODPRAVA POMANJKLJIVOSTI NA OBJEKTU LAMBRECHTOV DOM, SLOVENSKE KONJICE

02 novembra 2014

Štev. postopka: JN-G-01/2014 Slovenske Konjice, 16.06.2014 Na podlagi določb 79. in 80. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-2-UPB5 (Uradni list RS, št. 12/2013) in Poročila strokovne komisije o pregledu ponudb z dne 16.06.2014 izdajamo naslednjo ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA ponudnikom za javno naročilo: »IZBOLJŠANJE OBSTOJEČEGA STANJA IN ODPRAVA POMANJKLJIVOSTI NA OBJEKTU LAMBRECHTOV DOM, SLOVENSKE…