Loading... (0%)

.

SKLEP O DELNI ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

28 maja 2015

Naročnik Lambrechtov dom, Slovenske Konjice v postopku javnega naročila male vrednosti z naslovom »Sanitetni in medicinsko potrošni material«, št. NMV-BS-1/2015, objava obvestila o javnem naročilu na portalu javnih naročil z oznako NMV1560/2015 dne 24.3.2015, objava prve spremembe dne 26.3.2015, objava druge spremembe z oznako NMV1683/2015 dne 31.3.2015,  objava razpisne dokumentacije na spletni strani naročnika dne…