Loading... (0%)

.

JAVNO NAROČILO, DOBAVA ŽIVIL V OBDOBJU 2019-2020, PO ODPRTEM POSTOPKU

11 oktobra 2018

 navodila ponudnikom za pripravo ponudbe,  obrazec – predračun – popravljen, 31.10.2018,  obrazec – finančno zavarovanje za resnost ponudbe,  obrazec – izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti,  obrazec – izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje,  obrazec – okvirni sporazum,  obrazec – ponudba,  obrazec – pooblastilo za pridobitev podatkov,  obrazec – soglasje podizvajalca,  pogoji in zahteve glede kakovosti blaga…