Loading... (0%)

Sprejem v dom

Dokumentacijo lahko pošljete po pošti ali jo prinesete osebno v Lambrechtov dom. Prvi stik s prosilcem oz. bodočim stanovalcem in njihovimi svojci vzpostavi socialna delavka, ki prevzame potrebno dokumentacijo za sprejem.

Za namestitev v Lambrechtov dom  lahko zaprosijo državljani R Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju R Slovenije ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v R Sloveniji in so stari nad 65 let.
O sprejemu prosilca odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev, ki o svoji odločitvi prosilca pisno obvesti.

Komisija pri sprejemu upošteva:

  • čas vložene prošnje,
  • socialno in zdravstveno stanje prosilca,
  • stalno bivališče prosilca in druge razloge, ki opravičujejo sprejem prosilca v dom.

Prosilca, ki mu zdravstveno stanje dopušča ter njegove svojce, povabimo na razgovor in ogled doma z namenom, da jim življenje v njem čim bolj predstavimo in približamo ter da ugotovimo, kakšne so njihove želje in potrebe po socialni in zdravstveni oskrbi. Skupaj s prosilcem poiščemo ustrezno in najhitrejšo namestitev.

Ob sprejemu je potrebno predložiti:

  • osebni dokument (osebno izkaznico, davčno številko),
  • urejeno zdravstveno izkaznico s prostovoljnim zavarovanjem,
  • zdravstveni karton,
  • zdravila,
  • ortopedske pripomočke,
  • inkontinenčni material

 

Ob vselitvi v dom prinese stanovalec svoja oblačila in obutev, osnovne toaletne potrebščine in osebne stvari, ki jih ima rad oziroma na katere je navezan (spominki, slike, knjige, radio, počivalnik…).

Vsi, ki uporabljajo ortopedske pripomočke, uživajo predpisana zdravila in so upravičeni do inkontinenčnega materiala, prinesejo le – to s seboj.

Stanovalce vzpodbujamo, da si svojo sobo uredijo čimbolj domače in če želijo, si jo lahko opremijo s svojim pohištvom. V njihov novi dom je lažje pričarati pridih domačnosti, če je zapolnjen s stvarmi, ki imajo svojo unikatno zgodovino.

Pomembno pri socialnem delu je tudi, da deluje v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva in da spoštuje Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu.

Priloge

Kodeks etičnih načel v socialnem vartvu (pdf Kodeks etičnih načel)

Socialna služba: Katja Pem Sevšek, univ.dipl.soc.del;