Loading... (0%)

Javno naročilo gradenj po odprtem postopku

05 julija 2016

Javno naročilo gradenj po odprtem postopku,

IZVEDBA GOI DEL, ENERGETSKA SANACIJA TER NABAVA, DOBAVA IN VGRADNJA OPREME ZA REKONSTRUKCIJO MANSARDNIH PROSTOROV NA STAREM OBJEKTU LAMBRECHTOVEGA DOMA, PRENOVA SESTRSKEGA KLICA IN RUŠITEV OBJEKTA NA SOSEDNJI PARCELI

Sklep o oddaji javnega naročila

Razpisna dokumentacija:

RD LAMBRECHTOV DOM 2016 julij

ESPD:

ESPD.xml

Popis del

junij 16 ARHITEKTURA LD dnevni prostor popis del pzi

junij 16 PZI-POPIS DEL – rusitev sosednji objekt

junij 2016 ARHITEKTURA LD REKONSTRUKCIJA MANSARDE MENJAVA KRITINE VEZNI TRAKT

junij 2016 STROJNE INST LD REKONSTRUKCIJA MANSARDA

LAMBRECHT DNEVNI PROSTOR-EI-PZI-POPLAMBRECHT-REKONSTRUKCIJA MANSARDE-EI-PZI-POP

STROJNE INSTALACIJE LD DNEVNI PROSTOR PZI

Načrt arhitekture PZI

4_2015_vodilna_mapa PZI Lambrechtov dom rekonstrukcoja mansarde

4_2015_nacrt arhitekture PZI Lambrechtov dom rekonstrukcija mansarde

11-1_nacrt arhitekture PZI dnevni prostor

PZI arhitektura grafike rekonstrukcija mansarda

PZI arhitektura grafike dnevni prostor

Načrt gradbenih konstrukcij PZI

GRADBENE KONSTRUKCIJE MANSARDA

Načrt strojnih instalacij PZI

01 situacija Lambrecht dnevni prostor_strojne_PZI

02-tloris 2 N-ogrevanje- Lambrecht dnevni prostor_strojne_PZI

03-tloris strehe-Lambrecht dnevni prostor_strojne_PZI

04-prerez Lambrecht dnevni prostor_strojne_PZI

dnevni prostor obstoj stanje-ogrevanje strojne PZI

dnevni prostor obstoj stanje-prezračevanje strojne PZI

dnevni prostor obstoj stanje-vodovod strojne PZI

JUN 16Lambrecht Tloris mansarda podstreha prezračevanje strojne PZI

Lambrecht mansarda Fasada-streha TČ strojne PZI

Lambrecht mansarda prerez prečni prezračevanje strojne PZI

Lambrecht mansarda prerez vzdolžni prezračevanje strojne PZI

Lambrecht mansarda sh ogrevanja strojne PZI

Lambrecht mansarda sh prez KN1 strojne PZI

Lambrecht Tloris mansarda cevne inšt ogr voda strojne PZI

Lambrecht Tloris mansarda prezračevanje klima strojne PZI

Lambrecht Tloris mansarda Streha TČ strojne PZI PZI Lambrechtov dom_mansarda strojne_poročilo

Načrt elektro instalacij PZI

EI-LAMBRECHT BALKON-PZI-VSE

MANSARDA LAMBRECHT-EI-PZI-SHEME

MANSARDA LAMBRECHT-EI-PZI-TEH

MANSARDA LAMBRECHT-EI-PZI-TLORISI

– Dodatno (8.7.2016, 10:25)

SKUPNA REKAPITUALACIJA DEL-1

– Dodatno (19.7.2016, 23.50)

SKLEP O SPREMEMBI RAZPISNE DOKUMENTACIJE

za javno naročilo gradenj po odprtem postopku: številka javnega naročila : JN-G-02/2016

IZVEDBA GOI DEL, ENERGETSKA SANACIJA TER NABAVA, DOBAVA IN VGRADNJA OPREME ZA REKONSTRUKCIJO  MANSARDNIH PROSTOROV NA STAREM OBJEKTU LAMBRECHTOVEGA DOMA, PRENOVA SESTRSKEGA KLICA IN RUŠITEV OBJEKTA NA SOSEDNJI PARCELI.

– Dodatno (22.7.2016, 13.00)

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POPISA DEL

 Sklep o spremembi in dopolnitvi razpisne dokumentacije v delu »Popisi del«, z dne 22.7.2016,

 

Korig popis Lambrechtov dom_strojne

korig junij 2016 STROJNE INST LD REKONSTRUKCIJA MANSARDA

dod LAMBRECHT DNEVNI PROSTOR-EI-PZI-POP

popravek junij 2016 ARHITEKTURA LD REKONSTRUKCIJA MANSARDE MENJAVA KRITINE VEZNI TRAKT

popravek junij 16 ARHITEKTURA LD dnevni prostor popis del pzi

1         Popisi del:

1.1   junij 2016 ARHITEKTURA LD REKONSTRUKCIJA MANSARDE MENJAVA KRITINE VEZNI TRAKT.xls

1.2  junij 16 ARHITEKTURA LD dnevni prostor popis del pzi.xls

1.3 junij 16 PZI-POPIS DEL – rusitev sosednji objekt.xls

1.4   junij 2016 STROJNE INST LD REKONSTRUKCIJA MANSARDA.xls

1.5   STROJNE INSTALACIJE LD DNEVNI PROSTOR PZI.xls

1.6   LAMBRECHT-REKONSTRUKCIJA MANSARDE-EI-PZI-POP.xls

1.7   LAMBRECHT DNEVNI PROSTOR-EI-PZI-POP.xls

 

2         Načrt arhitekture PZI

2.1   4_2015_vodilna_mapa PZI Lambrechtov dom rekonstrukcija mansarde.pdf

2.2   4_2015_nacrt arhitekture PZI Lambrechtov dom rekonstrukcija mansarde.pdf

2.3   11-1_nacrt arhitekture PZI dnevni prostor .pdf

2.4   PZI arhitektura grafike rekonstrukcija mansarda.pdf

2.5   PZI arhitektura grafike dnevni prostor.pdf

 

3         Načrt gradbenih konstrukcij PZI

3.1   GRADBENE KONSTRUKCIJE MANSARDA.pdf

 

4         Načrt strojnih instalacij PZI

4.1   PZI Lambrechtov dom_mansarda strojne_poročilo.pdf

4.2   Lambrecht Tloris mansarda cevne inšt ogr voda strojne PZI.pdf

4.3   Lambrecht Tloris mansarda prezračevanje klima strojne PZI.pdf

4.4   JUN 16Lambrecht Tloris mansarda  podstreha prezračevanje strojne PZI.pdf

4.5   Lambrecht Tloris mansarda Streha TČ strojne PZI.pdf

4.6   Lambrecht mansarda prerez prečni prezračevanje strojne PZI.pdf

4.7   Lambrecht mansarda prerez vzdolžni prezračevanje strojne PZI.pdf

4.8   Lambrecht mansarda Fasada-streha TČ strojne PZI.pdf

4.9   Lambrecht mansarda sh ogrevanja strojne PZI.pdf

4.10                       Lambrecht mansarda sh prez KN1 strojne PZI.pdf

4.11                       01 situacija Lambrecht dnevni prostor_strojne_PZI.pdf

4.12                       dnevni prostor obstoj stanje-ogrevanje strojne PZI.pdf

4.13                       dnevni prostor obstoj stanje-prezračevanje strojne PZI.pdf

4.14                       dnevni prostor obstoj stanje-vodovod strojne PZI.pdf

4.15                       02-tloris 2 N-ogrevanje- Lambrecht dnevni prostor_strojne_PZI.pdf

4.16                       03-tloris strehe-Lambrecht dnevni prostor_strojne_PZI.pdf

4.17                       04-prerez Lambrecht dnevni prostor_strojne_PZI.pdf

 

5         Načrt elektro instalacij PZI

5.1   MANSARDA LAMBRECHT-EI-PZI-TEH.pdf

5.2   MANSARDA LAMBRECHT-EI-PZI-TLORISI.pdf

5.3   MANSARDA LAMBRECHT-EI-PZI-SHEME.pdf

5.4   EI-LAMBRECHT BALKON-PZI-VSE.pdf