Loading... (0%)

Dnevno varstvo

Dnevno varstvo je socialnovarstvena storitev institucionalnega varstva namenjena:

  • osebam starejšim od 65 let,
  • invalidnim osebam,
  • ter osebam z zdravstvenimi težavami.

Danes vsakodnevne obveznosti narekujejo hitrost življenja, ki v veliko družinah onemogočajo skrb za starejšega. Tako Lambrechtov dom nudi storitev, ki omogoča skrb in predvsem varovanje upravičenca čez dan. Značilnost dnevnega varstva je, da se upravičenec dnevno vrača v svoje domače okolje. Pri integraciji posameznika v okolje in v način preživljanja časa v dnevnem centru se prilagajamo posamezniku in skupini ter tako omogočamo kvaliteto naših storitev.

Kaj nudimo:

  • socialno in zdravstveno oskrbo,
  • prehrano (zajtrk, kosilo),
  • razvedrilne in miselne aktivnosti (prebiranje časopisa, telovadba, pogovorne skupine, sprehodi, kuharske delavnice, praznovanja osebnih praznikov, udeležba na kulturnih prireditvah in še kaj bi se našlo).

Vsakemu upravičencu je zagotovljen prostor za počitek. Na razpolago za vključitev je 12 mest.

Dnevni center je odprt od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro.

Dnevno zagotavljamo prevoz v dnevni center med 7. in 9. uro, iz dnevnega centra pa med 14. in 15. uro. Prevoz in spremstvo v dnevni center zagotavljamo z oskrbovalkami, zaposlenimi v domu. Pri prevozu upoštevamo razdaljo od upravičenca do Lambrechtovega doma, obračuna pa se po uradno objavljeni ceni za prevoženi kilometer v tekočem mesecu.

Vodja službe pomoč družini na domu in kontaktna oseba za dnevno varstvo:

Darja Hostej, univ.dipl.soc.del.