Loading... (0%)

Služba za zdravstveno nego in oskrbo z enotami

Vsebina dela službe zdravstvene nege in oskrbe je zdravstvena nega in oskrba stanovalcev v preventivnem in kurativnem pomenu. Zdravstveno nego in oskrbo izvaja za to usposobljen kader, ki se trudi čimbolj celostno obravnavati stanovalca.
Delo službe se načrtuje v okviru zdravstveno negovalnega tima..

Zdravstveno – negovalni tim sestavljajo:

  • medicinske sestre,
  • delovni terapevt,
  • fizioterapevt,
  • zdravstveni tehniki,
  • bolničarji-negovalci in
  • strežniki.

V zdravstveno negovalni tim je vključen tudi zdravnik splošne medicine, ki v dom prihaja iz Zdravstvenega doma Slov.Konjice, dvakrat na teden, v sredo in petek od 7 do 14 ure.

V domu izvajamo tudi specialistične dejavnosti:

  • enkrat na mesec je prisoten specialist psihiater,
  • občasno za potrebe naših stanovalcev prihaja specialist fiziater.

Služba zdravstvene nege in oskrbe se izvaja nepretrgoma 24 ur.

Služba zdravstvene nege in oskrbe izvaja zdravstveno in socialno oskrbo našega stanovalca, primerno njegovemu zdravstvenemu stanju, njegovim zmožnostim, željam in potrebam.
S svojim delom si člani zdravstveno negovalne službe prizadevamo omogočiti čim lepše in zdravo življenje ter jim olajšati zdravstvene težave.
To dosegamo s strokovnostjo, prijaznostjo, ustrežljivostjo in potrpežljivostjo našega zdravstvenega in ostalega strokovnega osebja.

Vodja ZNE
Nadja Kotnik, dipl.m.s.

medicinska_sestra