MEDGENERACIJSKI TABOR KOPE 2020

Minilo je že nekaj dni, kar smo zaključili druženje na Kopah v Grmovškovem domu. Hvala vsem zaposlenim podjetja Wabo d.o.o. Slov. Gradec, ki ste skrbeli za naše stanovalce vse tri dni, za vso organizacijo in ves čas. Tako še posebno zahvalo namenjamo gospodu Petru, ki je poskrbel za celotno organizacijo. Pozabiti pa ne smemo na gospo Vinko in gospo Renato, ki sta skrbeli za lačne želodčke. Nenazadnje pa gre zahvala tudi vsem tistim, ki niste bili posebej omenjeni in veste, da ste kakorkoli pripomogli k izvedbi tega tabora. Hvala, da ste za zunanje obiskovalce zaprli Grmovškov dom in nam omogočili varno druženje