BARVANJE PIRHOV

Takoj po  zajtrku smo se zbrali z namenom, da “olepšamo” naše pirhe in tako poskrbimo, da bo prav vsak naš stanovalec prejel po en pirh ob velikonočni jedi.
Imeli smo se čudovito, testirali pa smo kar tri različne načine barvanja pirhov. Tako kot vsako leto, se je kot najboljši način zopet pokazal barvanja le teh s čebulnimi olupki  in “štunfki”.