Dnevno varstvo

DNEVNO VARSTVO

Dnevno varstvo je oblika institucionalnega varstva, namenjena posameznikom, ki še ne potrebujejo celodnevne, stacionarne oskrbe in si želijo, oziroma potrebujejo pomoč, nadzor ali organizirano obliko bivanja le za določeno število ur dnevno. Osnovni kriterij za vključitev oseb v dnevno varstvo je, da se uporabniki dnevno vračajo domov.

Dnevno varstvo je tako namenjeno uporabnikom, starejšim od 65 let, ki so doma osamljeni, si želijo druženja in so že deloma odvisni od pomoči druge osebe, čez dan pa doma nimajo nikogar, ki bi zanje poskrbel. Starejšim takšna oblika bivanja omogoča, da s pomočjo dnevnega varstva čim dlje ostanejo v domačem okolju, istočasno pa se družijo z vrstniki, v varnem okolju. Omogočeno je vključitev v organizirane dejavnosti, kar pripomore h krepitvi telesa in duha ter razbremenitvi svojcev.

Dnevno varstvo za starejše, ki živijo doma, spada med dodatne dejavnosti Lambrechtovega doma in vključuje naslednje oskrbne in zdravstvene storitve:

  • bivanje, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo (v obliki enostavnih postopkov zdravstvene nege),
  • organizirano prehrano – tudi dietno (zajtrk, kosilo, napitki),
  • druženje skozi aktivnosti delovne terapije, kot so ročna dela, kulturne prireditve, branje, rekreacijske dejavnosti, duhovna dejavnost, delo v skupinah…

Razmišljate o tem, da bi postali uporabnik dnevnega varstva?

Za vse informacije lahko pokličete socialno službo (T: 03/757-4203), kjer vam bodo prijazno in enostavno odgovorili na vsa vaša vprašanja. Po predhodnem dogovoru, se lahko tudi osebno oglasite. Zaposleni v domski socialni službi so dosegljivi, od ponedeljka do petka, od 7. do 15. ure.

Potrebna dokumentacija:

  • prošnja za sprejem v dom (obrazec 1),
  • zdravniško mnenje osebnega zdravnika, ki ne sme biti starejše od enega meseca (obrazec 2),
  • izjava o plačilu (obrazec 3),
  • podpisano pooblastilo ali kopija odločbe o zakonitem zastopniku, če prošnjo podpiše druga oseba (obrazec 4).

O sprejemu prosilca odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev, ki o svoji odločitvi prosilca pisno obvesti.

Komisija pri sprejemu upošteva:

  • čas vložene prošnje,
  • socialno in zdravstveno stanje prosilca,
  • stalno bivališče prosilca in druge razloge, ki opravičujejo izvajanje dnevnega varstva.

Prosilca, če mu zdravstveno stanje dopušča ter njegove svojce, povabimo na razgovor in ogled doma z namenom, da jim življenje v njem, predstavimo in približamo ter ugotovimo, njihove želje in potrebe, po socialni in zdravstveni oskrbi. Skupaj s prosilcem poiščemo ustrezno in najhitrejšo možnost za izvajanje dnevnega varstva.

Socialna služba:

mag. Katja Pem Sevšek, univ. dipl. soc. del.,

Marko Kovše, mag. soc. del.