Izobraževanje za voditelje skupin starih ljudi za samopomoč

V tem mesecu se je uradno zaključilo izobraževanje za voditelje skupin starih ljudi za samopomoč, v okviru ZVEZE DRUŠTEV ZA SOCIALNO GERONTOLOGIJO SLOVENIJE, ki je trajalo eno leto in zajemalo 120 učnih ur za vsakega izmed udeleženih. Izobraževanja so se sicer zaključila že v mesecu januarju, vendar zaradi zdravstvene situacije v državi in po svetu, uradne podelitve ni bilo vse do danes. Tudi pretekla je bila sicer dokaj okrnjena, v manjšem obsegu, ampak to ni ustavilo dobrega počutja in pozitivne energije!
Izobraževanja so se udeležili tudi štirje naši zaposleni, ki so tovrstno usposabljanje uspešno opravili, in tako uradno prejeli nazive voditeljev skupin starih ljudi za samopomoč.
Valerija, Eva, Katja in Marko, naj vam pridobljena znanja, izkušnje, modrosti stojijo ob strani tako v službi, kot v privatnem življenju!
Udeleženim je za pridobljen naziv čestitala tudi naša direktorica doma Irena Vozlič Stjepčević ter koordinatorka skupin v našem zavodu, Katja Pem Sevšek.

Čestitke vsem!!!