• JAVNO NAROČILO GRADNJE PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI, PREDMET JAVNEGA NAROČILA: PRIZIDAVA K LAMBRECHTOVEM DOMU; VZPOSTAVITEV ENOTE ZA ZAČASNE NAMESTITVE STAREJŠIH, ŠT. NMV-G-01/2021, DNE 21.5.2021

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA:

 

 

Projekt »Prizidava k Lambrechtovem domu« sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.