JAVNO NAROČILO BLAGA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI SANITETNI MATERIAL IN MEDICINSKO POTROŠNI MATERIAL Z OZNAKO NMV-BS-01/2019, Z DNE 6.6.2019

  1. Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe
  2. Obrazec »Ponudba«
  3. Obrazec »Predračun«; sklopi št. 1 do št. 6
  4. Obrazec »Povzetek predračuna«
  5. Obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev«
  6. Obrazec »Izjava o referencah«
  7. Vzorec pogodbe«
  8. Sklep o oddaji javnega naročila, št.NMV-BS-01/2019, z dne 28.6.2019