JAVNO NAROČILO: DOBAVA ŽIVIL V OBDOBJU 2019-2020, PO ODPRTEM POSTOPKU 11 OKTOBRA 2018

Navodila ponudnikom (1)

Obrazec – Povzetek predračuna

Obrazec-Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Obrazec-Izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti

Obrazec-Izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje

Obrazec-Okvirni sporazum

Obrazec-Ponudba

Obrazec-Pooblastilo za pridobitev podatkov

Obrazec-Soglasje podizvajalca za neposredna placila

Pogoji in zahteve glede kakovosti blaga in drugi pogoji

Popravek-obrazec Predračuni živil JN 2019-2020 – sklopi št. 4,6,7,13

Sklep o oddaji JN Živila 2019-2020 (1)