Knjiga in njeno mesto med nami

Na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče smo se udeležili okrogle mize na temo Knjiga in njeno mesto med nami. Ob svetovnem dnevu knjige smo se predstavniki lokalnih institucij pogovarjali o pomembnosti branja med vsemi generacijami in o iskanju skupnih poti za dvig bralne kulture v naših krajih. Rezultati zadnjih javnih raziskav so zaskrbljujoči, saj  42% Slovencev v zadnjem letu ni prebralo niti ene same knjige (JAK 2015)  in kar 25% odraslih Slovencev je funkcionalno nepismenih (PIAAC 2016). Na vseh institucijah potekajo številne dejavnosti s področja branja: bralne urice, bralne značke, Noč knjige, natečaji, izposoja knjig,… Mesec september je nacionalni mesec skupnega branja in v interesu vseh je, da takrat tudi mi ograniziramo skupen medgeneracijski projekt.