Pomoč na domu

💕Pomoč na domu je namenjena pretežno starejšim osebam, ki živijo na svojem domu, vendar se zaradi bolezni ali drugih težav povezanih s starostjo ne morejo več v celoti oskrbovati ali negovati sami, niti tega v zadostnem obsegu ne zmorejo njihovi svojci ali sosedje… 
S pomočjo na domu bi lahko dejali, da se nekako nadomešča potrebo po institucionalnem varstvu ter se tako posamezniku omogoči, da lahko čim dlje ostane v domačem okolju. Velikokrat se pomoč na domu nudi uporabnikom za premagovanje vmesnega časa pred sprejemom v dom in se ga posledično navaja-privaja na življenje v institucionalnem varstvu

🏥
Zagotovo ima to določene prednosti, saj se uporabniku nudi pomoč v njegovem znanem okolju, okolju kjer se počutijo varni in jim lahko predstavlja dodatni vir moči za premagovanje ovir☘️Z našo pomočjo na domu, trenutno nudimo pomoč okoli 120im uporabnikom. Utrinke iz nudenja pomoči na domu si oglejte v galeriji slik…🤩