Pomoč pri opravilih

Naši stanovalci zelo radi pomagajo domski pralnici pri gospodinjskih opravilih.