Delovna terapija

V okviru delovne terapije se v Lambrechtovem domu izvajajo različne aktivnosti s katerimi ohranjamo ali ponovno vzpostavljamo najvišjo možno stopnjo delovanja oziroma samostojnosti stanovalcev v vsakdanjem življenju. Na podlagi osebnega razgovora s stanovalcem delovni terapevt izdela individualni načrt, pri čemer upošteva želje, sposobnosti in potrebe stanovalca. Na podlagi individualnega načrta se izbere individualna  ali skupinska delovno terapevtska obravnava. V sklopu skupinskih aktivnosti izvajamo trening delovne terapije na področju telesnih funkcij, trening na področju motoričnih, procesnih ter komunikacijskih spretnostih in miselno-kognitivne treninge. V domu se osredotočamo predvsem na področje dnevnih aktivnosti in prostega časa. PODROČJE DNEVNIH AKTIVNOSTI:
  • osnovne dnevne aktivnosti: trening oblačenja in slačenja, trening hranjenja, učenje uporabe različnih pripomočkov (hranjenje s prilagojeno žlico, dodatni ročaji, …) trening transferjev, trening funkcionalne mobilnosti, trening uporabe stranišča, skrb za osebne pripomočke,…
  • širše dnevne aktivnosti: učenje uporabe komunikacijskih pripomočkov, podajanje informacij o obvladovanju in ohranjanju zdravja, urejanje in upravljanje sobe, informiranje o varnostnih postopkih in nujnih odzivih, nakupovanje…)
PODROČJE PROSTEGA ČASA: raziskovanje možnosti ter sodelovanje v prostočasnih aktivnostih (okupacijska delovna terapija – pletenje, šivanje, kvačkanje; pevske vaje, obisk svete maše, bralna ura, obiskovanje prireditev, športne igre, plesne vaje, žoga bend, terapija s psi, praznovanje rojstnih dni, kuharske urice,…) PODROČJE PRODUKTIVNOSTI: skrbi za širše bivalno okolje (urejanje domskega parka), učenje, ohranjanje in obnavljanje gospodinjskih aktivnosti (pomoč v kuhinji, pomoč v pralnici), učenje kreativnih in drobnih terapevtskih tehnik, pomoč na recepciji.
Tu smo, da vam pomagamo

Želite več informacij