Služba za zdravstveno nego

Služba zdravstvene nege in oskrbe izvaja zdravstveno in socialno oskrbo našega stanovalca, primerno njegovemu zdravstvenemu stanju, njegovim zmožnostim, željam in potrebam. S svojim delom si člani zdravstveno negovalne službe prizadevamo omogočiti čim lepše in zdravo življenje ter jim olajšati zdravstvene težave. To dosegamo s strokovnostjo, prijaznostjo, ustrežljivostjo in potrpežljivostjo našega zdravstvenega in ostalega strokovnega osebja, ki ga sestavljajo:
  • medicinske sestre,
  • delovni terapevt,
  • fizioterapevt,
  • zdravstveni tehniki,
  • bolničarji-negovalci in
  • strežniki.
Služba zdravstvene nege in oskrbe se izvaja nepretrgoma 24 ur. V zdravstveno negovalni tim je vključen tudi zdravnik splošne medicine, ki v dom prihaja iz Zdravstvenega doma Slov.Konjice, dvakrat na teden, v sredo in petek od 7 do 14 ure. V domu izvajamo tudi specialistične dejavnosti; enkrat na mesec je prisoten specialist psihiater, občasno za potrebe naših stanovalcev prihaja specialist fiziater.
Tu smo, da vam pomagamo

Želite več informacij