Socialna služba

V okviru socialne oskrbe uporabljamo različne metode socialnega dela: vzpostavljanje in razvijanje delovnega odnosa, svetovanje, raziskovanje življenjskega sveta stanovalcev, krepitev moči, individualno načrtovanje, metode zmanjševanja tveganja, metode skupinskega in socialno kulturnega dela, intervencijo, informiranje, zastopanje in zagovorništvo, mediacijo, oskrbo ter druge. Delo socialne službe je razdeljeno na več področij:
  • prvi stik s prosilcem, svojci in priprava na sprejem v Lambrechtov dom Slovenske Konjice,
  • svetovalno delo pri reševanju osebnih stisk in težav,
  • pomoč in urejanje socialno varstvenih pravic stanovalcev in njihovih svojcev,
  • pomoč pri organiziranju različnih dejavnosti v domu.

Tu smo, da vam pomagamo

Želite več informacij