Kratkotrajne (začasne) namestitve

Kratkotrajne (začasne) namestitve so oblika celodnevnega institucionalnega varstva, namenjena posameznikom:
o osebam starejšim od 65 let,
o invalidnim osebam,
o ter osebam z drugimi zdravstvenimi težavami;
• ki imajo oskrbo zagotovljeno izven institucionalnega varstva in potrebujejo začasno institucionalno varstvo, ker oskrba izven institucionalnega varstva začasno ni zagotovljena (npr. zaradi odsotnosti/dopusta svojcev, čakanja na odobritev na zdraviliško zdravljenje…),
• ki potrebujejo storitev zaradi akutnega poslabšanja zdravja in bi ob ustrezni pomoči lahko dosegli vsaj delno samostojnost in zato v nadaljevanju ne bi potrebovali dolgotrajne celodnevne oblike institucionalnega varstva. Kratkotrajna namestitev praviloma traja do tri mesece.

V času kratkotrajne – začasne namestitve se starostnikom nudi namestitev, organizirano prehrano (štirje obroki), po potrebi tudi dietno prehrano, osnovno in dodatno oskrbo, zdravstveno nego, po potrebi fizioterapevtsko in delovno-terapevtsko obravnavo ter vključevanje v dnevne in tedenske aktivnosti v sklopu domskega varstva.
Postopek začasnega sprejema se podobno kot za redni sprejem v zavod, prične z oddajo prošnje za začasni sprejem, izpolnjenim mnenjem o zdravstvenem stanju s strani osebnega zdravnika, izjavo o plačevanju domske oskrbe ter izpolnjenim pooblastilom o urejanju dokumentacije povezane z začasno namestitvijo v zavodu. Za tem se prosilca uvrsti v čakalno vrsto. Čakalna doba je odvisna od zasedenosti oziroma od povpraševanja po tovrstni namestitvi v določenem obdobju. Začasne namestitve izvajamo na enoti SIVKA, ki se nahaja znotraj doma v ločeni enoti.

Zaradi velikega povpraševanja po začasnih namestitvah, svetujemo, da nas čim prej kontaktirate in se dogovorite za željen termin.