Razmišljate o tem, da bi postali naš stanovalec?

Za vse informacije lahko pokličite socialno službo (T: 03/757-4203), kjer vam bodo prijazno in enostavno odgovorili na vsa vaša vprašanja. Ali pa se po predhodnem dogovoru oglasite v našem domu. Socialna služba je dosegljiva od ponedeljka do petka, od 7. do 15. ure, ob sredah do 16. ure.

Za namestitev v Lambrechtov dom lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije (RS), ki imajo stalno prebivališče na območju RS ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v RS in so stari nad 65 let.

Potrebna dokumentacija:

 • prošnja za sprejem v dom (obrazec 1)
 • zdravniško mnenje osebnega zdravnika, ki ne sme biti starejše od enega meseca (obrazec 2)
 • izjava o plačilu (obrazec 3)
 • podpisano pooblastilo ali kopija odločbe o zakonitem zastopniku, če prošnjo podpiše druga oseba (obrazec 4)

O sprejemu prosilca odloča Komisija za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev, ki o svoji odločitvi prosilca pisno ob vesti.

Komisija pri sprejemu upošteva:

 • čas vložene prošnje,
 • socialno in zdravstveno stanje prosilca,
 • stalno bivališče prosilca in druge razloge, ki opravičujejo sprejem prosilca v dom.

Prosilca, ki mu zdravstveno stanje dopušča ter njegove svojce, povabimo na razgovor in ogled doma z namenom, da jim življenje v njem čim bolj predstavimo in približamo ter da ugotovimo, kakšne so njihove želje in potrebe po socialni in zdravstveni oskrbi. Skupaj s prosilcem poiščemo ustrezno in najhitrejšo namestitev.

Ob sprejemu je potrebno predložiti:

 • osebni dokument (osebno izkaznico, davčno številko)
 • urejeno zdravstveno izkaznico s prostovoljnim zavarovanjem
 • zdravstveni karton
 • zdravila
 • ortopedske pripomočke
 • inkontinenčni material

Ob vselitvi v dom prinese stanovalec svoja oblačila in obutev, osnovne toaletne potrebščine in osebne stvari, ki jih ima rad oziroma na katere je navezan (spominki, slike, knjige, radio, počivalnik…).

Vsi, ki uporabljajo ortopedske pripomočke, uživajo predpisana zdravila in so upravičeni do inkontinenčnega materiala, prinesejo le – to s seboj.

Stanovalce vzpodbujamo, da si svojo sobo uredijo čimbolj domače in če želijo, si jo lahko opremijo s svojim pohištvom. V njihov novi dom je lažje pričarati pridih domačnosti, če je zapolnjen s stvarmi, ki imajo svojo unikatno zgodovino.

Pomembno pri socialnem delu je tudi, da deluje v skladu z Zakonom o socialnem varstvu, s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva in da spoštuje Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu.

Socialna služba:

mag. Katja Pem Sevšek, univ. dipl. soc. del.,

Marko Kovše, mag. soc. del.